Bieksper
Anasayfa > Prosedürler
Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR :

1.Ekspero Bilişim Teknolojileri İletişim Hizm.Otom.San ve Tic.Ltd.Şti – BİEKSPER

( Bu sözleşmede kısaca BİEKSPER olarak anılacaktır.)

Adres :

Telefon :

Fax :

E-mail :1.2 Alıcı, web sitesi aracılığı ile ekspertiz hizmeti satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Adı/Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :MADDE 2 – TANIMLAR

Site : http://www.bieksper.com adresinden ulaşılabilecek internet sayfasını ifade eder.

Alıcı : Site’de sunulan ekspertiz hizmetinden, belirlenen fiyatın ödenmesi sonrasında yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

Ekspertiz Hizmeti : BiEKSPER’in faaliyet alanı gereği Site’de Alıcılar’a sunacağı ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde tanımlanan ekspertiz hizmetini ifade eder.

Çözüm Ortağı : BiEKSPER’in işbu sözleşme öncesinde (veya sonrasında) bayi ve iş ortağı sözleşmesi aktettiği, Türkiye sınırları dahilinde bulunan, araç muayene istasyonuna sahip tüzel veya özel kişileri ifade eder.MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, “Alıcıların”, “Site”’ye giriş yaparak , kendi belirleyecekleri araçlara “Ekspertiz Hizmeti” almak istemeleri ile sunulacak hizmetin kurulmasına ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.MADDE 4 – HİZMET BİLGİLERİ

BiEKSPER tarafından sunulan ekspertiz hizmetine ait bilgiler aşağıdaki gibidir :

Alıcı, BiEKSPER ‘e ait, siteye giriş yapacak, Türkiye sınırları dahilinde, alıcının belirleyeceği ve bilgilerini yine site üzerinden vereceği araçlara ekspertiz yaptırma hizmetini satın alacaktır.

Satın alınan bu hizmet, BiEKSPER’in çözüm ortaklarına, alıcının belirlediği aracın teslim edilmesi sonrasında, yine çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilecektir.MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 BiEKSPER , kendisine bildirilmiş içeriğe uygun olarak satın alınan “Hizmet”’in, “Alıcı”’ya , “Çözüm Ortakları” aracılığıyla sunulmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Alıcı, Madde 4’ de belirtilen Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları , fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.3 Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra , 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

5.4 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve BiEKSPER tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

5.5 Alıcı, bu sözleşmeyi kabul ettikten sonra Araç Ekspertiz Hizmeti için , Hizmet konusu araca ilişkin belge,bilgi ve kayıtları ibraz etmeyi, ibraz etmediği takdirde veya aracın çözüm ortaklarına ulaştırılmaması halinde BiEKSPER’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.MADDE 6 - CAYMA HAKKI

Alıcı , ekspertiz hizmetinin başlayacağı tarihten itibaren 48 (kırksekiz) saat içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını [email protected] posta adresine yapabilir.

Alıcı, hizmetin ifasından sonra, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince, burada bahsi geçen cayma hakkını kullanamayacaktır. İşbu sözleşme, Yönetmeliğin 15. Maddesinin h bendinde yer alan “ Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğundan, gerek cayma süresinin geçmesinden itibaren gerekse sözleşme gereği verilen hizmetin ifasından sonra cayma hakkı kullanılamayacaktır.MADDE 7 – EDİMDE DEĞİŞİKLİKLER

Ekspertiz hizmetinin genel yapısını değiştirmemek kaydıyla , lüzumlu olması halinde yeni kampanya içeriği veya çözüm ortağı bakımından değişiklik ve düzenlemeler söz konusu olabilir.MADDE 8 – ÜCRETLER VE ÖDEME

8.1 Hizmetin kampanya fiyatı bağlayıcıdır. Tüm verilen ücretler son fiyatlardır.

8.2 Ödemeler, site üzerinden, BiEKSPER’in sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla gerçekleştirilecektir.MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İSTANBUL-AVCILAR Tüketici Hakem Heyeti ile İSTANBUL-AVCILAR Tüketici Mahkemeleri, genel mahkemelerin görev alanına giren ihtilaflarda da İSTANBUL AVCILAR mahkemeleri yetkilidir.